SmartTicket > Venues > BANDIT (Xinzha Lu)

BANDIT (Xinzha Lu)

1750 Xinzha Lu, near Jiaozhou Lu 新闸路1750号, 近胶州路

Upcoming events at BANDIT (Xinzha Lu)

Currently no upcoming shows listed

Previous events at BANDIT (Xinzha Lu)